Regulamin sprzedaży

Sprzedawca

Poliwoda Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach 41-400 ul. Plac Mieroszewskich 1, REGON: 276703153, NIP: 2220700717, KRS: 374785, galeria@antykiantyki.pl. Galeria Antyki Poliwoda Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną w Mysłowicach przy ul. Plac Mieroszewskich 1, za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro, poprzez złożenie zamówienia drogą mailową oraz telefonicznie. Wszystkie towary oferowane w Galerii Antyki Poliwoda Sp. z o.o. są towarami używanymi, noszą ślady użytkowania, a ich stan jest szczegółowo opisany. Wszystkie oferowane przedmioty są wolne od wad fizycznych i prawnych. Ceny podane na stronie internetowej, nie obejmują kosztów wysyłki i transportu. Wysyłka przedmiotów za granicę wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu.

Składanie zamówień i płatności

Zamówienia są realizowane osobiście w siedzibie galerii jak również przez serwis aukcyjny allegro, telefonicznie oraz drogą mailową. Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone telefonicznie lub e-mailowo przez Galerię Antyki Poliwoda Sp. z o.o. nie później niż w ciągu 2 dni roboczych z wyłączeniem świąt i urlopów. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażaniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Poliwoda Sp. z o.o. W celu realizacji zamówienia Konsument ma prawo do wglądu, dokonywania poprawek oraz do żądania zaprzestania wykorzystywania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. Galeria Antyki Poliwoda Sp. z o.o. zobowiązuje się do nie udostępniania danych Zamawiającego innym firmom lub osobą trzecim.

Galeria Antyki Poliwoda Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożliwości jego realizacji. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji zamówienia, Galeria Antyki zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego. Zamawiający ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od zamówienia a firma Poliwoda Sp. z o.o. zwróci wszelkie przedpłaty, przelewem na jego konto.

Galeria Antyki oferuje trzy formy płatności:

  • gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Galerii
  • przelew z góry na konto (przedpłata) Credit Agricole 13 1940 1076 3123 8216 0000 0000
  • za pobraniem – dotyczy przedmiotów drobnych -kupujący opłaca wartość zamówienia wraz z kosztami wysyłki przy odbiorze zamówionego towaru płatność internetowa za pośrednictwem seriwsu Allegro

Za zakupiony towar firma Poliwoda Sp. z o.o. wystawia paragon lub na prośbę Kupującego fakturę vat-marża ( aby otrzymać fakturę vat-marża należy podać szczegółowe dane firmy oraz NIP). Zamawiający, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedającego nie jest wiążąca i zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sprzedającego.

Koszty i termin wysyłki

Zmówiony towar Kupujący może odebrać osobiście w siedzibie Galerii Antyki lub zostanie on wysłany pod adres wskazany w formularzu zamówienia Allegro lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Zamówienia realizowane są w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy "Poliwoda Sp. z o.o.". Duże przedmioty oraz meble Kupujący odbiera osobiście w siedzibie Galerii lub na jego życzenie dostarczamy zakupione przedmioty własnym transportem (termin dostarczenia towaru ustalany jest indywidualnie). Opłata za transport ustalana jest indywidualnie z Kupujacym, w zależności od miejsca dostarczenia. Drobne przedmioty wysyłamy kurierem, a koszt przesyłki pokrywa kupujący, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej. Kupujący w momencie odbioru przesyłki od firmy kurierskiej lub poczty zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, w razie jakiejkolwiek szkody niezwłocznie spisać protokół w obecności kuriera. Sprzedający nie odpowiada za wniesienie mebli do środka, po schodach oraz ich montaż, chyba, że strony ustalą inaczej.

Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny Galerii Antyki Poliwoda o.o. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy, w stanie nie naruszonym, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. (załącznik numer 1).

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: galleria@antykiantyki.pl Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Galeria Antyki Poliwoda Sp. z o.o. 41-400 Mysłowice, Plac Mieroszewskich 1 Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.

Reklamacje

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121) Wzór reklamacji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (załącznik numer 2).

Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Załączniki